Gamle streker

Utsnitt av The anatomy og Icaros - Montgolfier - Wright, Moen 1968

Tegnede studier og fabuleringer . Peer-Bjarne har alltid tegnet, og det har hopet seg opp i skuffer og skap