Gamle streker

Utsnitt av The anatomy og Icaros - Montgolfier - Wright, Moen 1968

Tegnede studier og fabuleringer . Peer-Bjarne har alltid tegnet, og det har hopet seg opp i skuffer og skap

Fortjener de dagens lys?

En arbeidsom ung mann, Tyskland 66/67

Strømmen er dyr for tiden, ikke mye fart på verkstedet om dagen, vi har ikke råd til å brenne nå. Istedet har vi gravd i Peer-Bjarnes gamle arbeider, og det er litt av et skattkammer.